Natalie Pedersen är biträdande jurist och ingår i byråns verksamhetsgrupp för rekonstruktion och obestånd. Hon tog sin juristexamen vid Lunds universitet 2011 och är tingsmeriterad från Solna tingsrätt.