Emelie Piironen företräder svenska och internationella låntagare, banker och andra finansiärer samt PE-bolag. Hon arbetar främst med låne - och förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering och projektfinansiering. Hon har också erfarenhet av att arbeta i kapitalmarknadstransaktioner, såsom obligationer.