Jonas Premfors arbetar främst som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator. Jonas har mångårig erfarenhet av obeståndsfrågor inom en rad olika branscher med särskild inriktning på byggsektorn.

Därutöver arbetar Jonas även regelmässigt med tvistelösning, särskilt vad gäller frågor om återvinning i konkurs och personligt ansvar för styrelse och ägare. Jonas biträder också banker och andra klienter i frågor rörande exempelvis kreditsäkerheter. Härtill arbetar Jonas med löpande rådgivning åt klienter inom fordonsbranschen.