Marianne Ramel är verksam inom ett brett spektra av finansjuridik med särskild inriktning på förvärvsfinansiering, projektfinansiering (inklusive public-private partnership, PPP) och fastighetsfinansiering. Marianne företräder såväl långivare (inklusive sovereign lenders) som låntagare. Marianne är också aktiv inom byråns corporate-grupp med fokus på företagsförvärv och joint ventures och är ansvarig för vår China desk.

Marianne har även omfattande erfarenhet av cross-border transaktioner med särskild inriktning på den kinesiska marknaden. Efter att ha arbetat och studerat i olika perioder i Kina sedan 1988, har Marianne biträtt vid några av de största utländska investeringarna i Kina. Marianne har också företrätt kinesiska bolag vid deras investeringar i Afrika och Centralasien. Marianne är nu rådgivare till såväl nordiska företag som önskar investera och etablera sig i Kina som kinesiska bolag som önskar investera i Norden.