Sofia Rasmusson är biträdande jurist i byråns arbetsrättsgrupp. Hon tog sin examen från Uppsala universitet 2013 och har även studerat juridik vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien. Sofia kommer närmast från notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.