Jan Råssjö har 20 års erfarenhet av fastighetsrelaterade frågor, däribland förvärv och försäljning av kommersiella fastigheter och hyresrättsliga frågor. Han har under de senaste åren varit rådgivare vid ett mycket stort antal fastighetstransaktioner, såväl på uppdrag av europeiska fastighetsfonder, som på uppdrag av svenska och internationella fastighetsbolag.

Jan har även under de senaste åren biträtt såväl svenska som utländska bolag vid förhandlingar avseende omfattande hyresavtal avseende bl.a. kontor och handel.