Mikaela Reinhammar biträder huvudsakligen byråns konkursförvaltare vid handläggning av konkurser. Utöver hennes arbete i gruppen för rekonstruktion och obestånd, arbetar Mikaela även med tvistelösning och regulatoriska frågor. Hon arbetar då främst med regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn.