Anton arbetar som jurist och är verksam inom byråns Corporate-grupp med inriktning främst mot företagsöverlåtelser och allmän bolagsrätt.

Han tog sin examen vid Uppsala universitet 2017 och har utöver sina studier i Uppsala även läst kurser i juridik vid University of Minnesota Law School i Minneapolis