Carl Schwieler företräder låntagare, banker och andra aktörer inom de flesta områden av bank och finans. Hans huvudsakliga inriktning är förvärvsfinansiering, leasing och annan strukturerad finansiering och regulatoriska frågor. Carl är också aktiv i vår corporate-grupp och har stor erfarenhet av företagsförvärv/ M&A, bolagsrätt och riskkapital.