Eriks omfattande internationella erfarenhet av hantering av företagsrekonstruktioner, likvidationer samt konkurser är grundläggande för gruppen och Erik har ansvaret för DLA Pipers insolvens och rekonstruktionsgrupp på nordisk nivå/den nordiska plattformen. Erik företräder såväl långivare som låntagare och har stor erfarenhet av hantering av ärenden involverande hantering av oacceptabelt förhöjda kreditrisker samt säkerhetsrelaterade frågeställningar.

Härutöver ingår Erik, som arbetat på bank med kreditrelaterade frågor i ca 10 år, i vår bank & finansgrupp, där han fokuserar på gränslandet mellan bank & finans och rekonstruktion.

Erik är medlem av Världsbankens Insolvency Law Task Force som Sveriges representant. Erik är av Världsbanken utsedd till nationell korrespondent vad det avser insolvensrätt samt bolagsrätt.

Erik är utsedd till ledamot i Vetenskapliga rådet vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt leder Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law/Stockholm universitet.