Erik Selander företräder såväl långivare och institutioner som låntagare. Han arbetar främst med ärenden involverande hantering av oacceptabelt förhöjda kreditrisker samt säkerhetsrelaterade frågeställningar.

Eriks omfattande internationella erfarenhet av hantering av företagsrekonstruktioner, likvidationer samt konkurser är grundläggande för DLA Pipers rekonstruktions- och obeståndsgrupp. Erik har ansvaret för DLA Pipers insolvens och rekonstruktionsgrupp på nordisk nivå/den nordiska plattformen.

Härutöver ingår Erik, som arbetat på bank med kreditrelaterade frågor i ca 10 år, i vår bank & finansgrupp, där han fokuserar på gränslandet mellan bank & finans och rekonstruktion.

Vidare är Erik utsedd till ledamot av det akademiska rådet vid Akademin för insolvensrätt vid Karlstad universitet.