Björn Sjöberg företräder såväl långivare som låntagare och arbetar främst med förvärvsfinansiering, projektfinansiering, fastighetsfinansiering och strukturerad finansiering (särskilt tillgångsfinansiering av olika slag samt finansiering av fordringar). Han har även omfattande erfarenhet av kapitalmarknadstransaktioner av olika slag (obligationer, konvertibler, värdepapperisering, vinstandelslån etc.).

Björn är också aktiv inom byråns corporate-grupp med fokus på företagsförvärv och aktiemarknadsfrågor, särskilt inom fastighetssektorn och den finansiella sektorn.