Peter Sjölund företräder klienter vid förvärv, försäljningar och investeringar i bolag samt i allmänna bolagsrättsliga frågor. I övrigt företräder han klienter i olika typer av kommersiella transaktioner innefattande förhandlingar och upprättande av exempelvis projektavtal, inköpsavtal, konsultavtal, samarbetsavtal, licensavtal, agentavtal och distributionsavtal.

Utöver detta är Peter aktiv i byråns grupp för tvistelösning med särskild inriktning på förvärvstvister och andra kommersiella tvister i framförallt skiljeförfaranden men även vid domstol.