Andreas Sjövall arbetar huvudsakligen med att biträda klienter i kommersiella tvister, såväl i allmän domstol som i skiljeförfaranden. Därutöver arbetar han även med olika fastighetsrelaterade frågor och allmän bolagsrätt.