Louise St Cyr Linnarsson arbetar i huvudsak med bolags- och aktiemarknadsrättsliga frågor, såsom bolagsstyrning, allmän bolagsrätt samt företagsförvärv i privata såväl som börsnoterade bolag.