Kristina Stavne arbetar främst med hyresrätt, bostadsrättsjuridik och fastighetstransaktioner. Kristina har även arbetat med offentlig upphandling.

Utöver detta är Kristina verksam inom byråns processgrupp där hon är inriktad på fastighetsrättsliga tvister i allmän domstol.