Bodil Stein arbetar främst med regelverksrelaterade frågor . Hon har mångårig erfarenhet från bank-, fond- och kapitalförvaltningsområdet och har bl.a. haft rollen som ansvarig Compliance Officer i ett antal svenska finansiella bolag. Bodil Stein arbetar bl.a. med implementering av nya EU-regelverk i finansiella bolag.