Gustaf Ström arbetar huvudsakligen med fastighetsrelaterade investeringar/avyttringar, allmän fastighetsrätt och allmän affärsjuridik. Han biträder regelbundet såväl svenska som internationella bolag och fastighetsfonder i samband med fastighetsrelaterade investeringar/avyttringar. Gustaf har även biträtt sina klienter i samband med joint-ventures och andra samarbetsprojekt samt i större fastighetsutvecklingsprojekt. Gustaf har även betydande erfarenhet av allmänna fastighetsrättsliga frågor samt fastighetsfinansiering.