Johan Sundberg har omfattande erfarenhet i frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och lojalitetsfrågor m.m. Vidare hjälper han regelbundet klienter med att ta fram anställningsavtal för verkställande direktörer och andra anställda. Johan håller även välbesökta föreläsningar i arbetsrätt. Han är medförfattare till boken ”Scandinavian Employment Law”.

Utöver detta leder Johan DLA Pipers grupp för personuppgiftsfrågor. Han bistår ett stort antal svenska och internationella företag med personuppgiftsfrågor rörande efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra frågor såsom revisioner, frågor om internationell överföring av personuppgifter, policys och rutiner, incidenthantering (data breach), screening mot s.k. sanktionslistor, förhandlingar och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, m.m. Johan är även externt personuppgiftsombud för ett antal företag.