Roland Sundqvist har en mångårig erfarenhet som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör omfattande internationella obeståndsfrågor. Under senare år har Roland haft ansvaret för avvecklingen av stora utlandsägda fastighetsportföljer och finansierade av utländska banker.

Roland har också stor erfarenhet som ombud, skiljeman och medlare i kommersiella tvister.