Joséphine Tessmar företräder svenska och internationella låntagare, banker, debt-fonder och andra finansiärer samt PE-bolag. Hon arbetar till störst del med låne-och förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering och projektfinansiering (främst vind). Hon har också erfarenhet av att arbeta i kapitalmarknadstransaktioner, såsom obligationer.

Joséphine arbetar även mycket aktivt i Corporate-gruppen, huvudsakligen med företagsförvärv, investeringar och löpande bolagsrättsliga och kommersiella frågor samt i Fastighetsgruppen med framförallt fastighetsförvärv och fastighetsrelaterade investeringar/avyttringar.

Joséphine tillbringade sommaren 2016 på secondment på DLA Piper's kontor in New York.