Joséphine Tessmar företräder svenska och internationella låntagare, banker och andra finansiärer samt PE-bolag. Hon arbetar främst med låne-och förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering och projektfinansiering. Hon har också erfarenhet av att arbeta i kapitalmarknadstransaktioner, såsom obligationer. Joséphine arbetar även i corporate-gruppen med framförallt M&A och fastighets-M&A samt löpande bolagsrättsliga och kommersiella frågor.

Joséphine tillbringade sommaren 2016 på secondment på DLA Piper's kontor in New York.