Johan Thörn har erfarenhet av många olika typer av arbetsrättsliga frågor. Han bistår svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning särskilt i förhållande till omstruktureringar, övergång av verksamhet, upprättande av anställningsavtal, lojalitetsfrågor och fackliga förhandlingar. Johan har företrätt klienter i arbetsrättsliga tvister i såväl tingsrätt som i Arbetsdomstolen.

Därutöver är han betydande erfarenhet av att bistå klienter, särskilt i läkemedelsindustrin och inom handeln, med alla typer av dataskyddsfrågor inklusive frågor om behandling av anställdas, kunders och patienters personuppgifter, kontroller mot sanktionslistor, personuppgiftsincidenter, cookies, elektroniska signaturer och överföring av personuppgifter till tredjeland (inbegripet lokal implementering av Binding Corporate Rules). Han har omfattande kunskap om genomförande av konsekvensbedömningar, GAP-analyser och kartläggning av personuppgiftsbehandlingar för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen.