Magdalena Åhlberg Torphammar är jurist i byråns arbetsrättsgrupp. Hon har också erfarenhet inom dataskyddsfrågor, allmän bolagsjuridik och kommersiella avtal.

Magdalena tog sin examen från Lunds Universitet 2009 och har därefter bl.a. suttit ting vid Stockholms tingsrätt och arbetat som bolagsjurist på försäkringsbolag.