Cecilia Vallman är advokat och huvudsakligen verksam inom byråns tvistelösningsgrupp, där hon arbetar med såväl domstolsprocesser som skiljeförfaranden. Härutöver har Cecilia även erfarenhet av bolagsrättsliga frågor samt kunskaper inom hyresrätt och bostadsrätt.