Mikael von Schedvin har mångårig erfarenhet av kommersiella tvister i såväl allmän domstol som genom nationella och internationella skiljeförfaranden. Han också stor erfarenhet av franchising- och kedjejuridik, finans- och leasingjuridik, transporträtt samt företagsöverlåtelser och aktiebolagsrätt. Innan han inledde sin byråkarriär, verkade han under flera år som bolagsjurist och chefsjurist för ett flygbolag och var då även medlem i företagets ledningsgrupp, vilket gav honom omfattande och värdefull erfarenhet av företagande och resebranschen. Mikael biträder löpande klienter inom olika branscher, såsom handel, finans, IT och Internet, reklam, transport samt resenäringen. Mikael är ansvarig för den svenska franchisegruppen och transport- och logistikgruppen.