Einar Wanhainen är en erfaren skiljeman och processombud. Hans praktik omfattar svenska och internationella skiljeförfaranden samt domstolstvister på många områden som t.ex. entreprenad, licensiering, professionsansvar och M&A. Einar har varit skiljeman i åtskilliga ICC- och SCC förfaranden. I Chambers beskrivs Einar som en "very skilled counsel and arbitrator with great and broad experience" och som en "very impressive lawyer and arbitrator." Chambers källor har också angett att han är "a specialist in many fields thanks to his experience."