Lars Wiking är verksam som konkursförvaltare och likvidator men har även en omfattande erfarenhet kopplat till att företräda långivare i obeståndsrelaterade uppdrag. Lars har vidare en omfattande erfarenhet av företags- och fastighetsöverlåtelser. Sedan många år biträder Lars även flera kommuner och dess kommunala bolag i såväl kommunalrättsliga frågor som rent verksamhetsrelaterade frågor.