Henrik Wollsén har under mer än 25 års tid arbetat med fastighetsrättsliga frågor främst relaterade till tvistelösning. Henrik har även stor erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor. Han har erfarenhet av skiljeförfaranden såväl som ombud som skiljeman framförallt inom entreprenadrätt. Henrik bedriver även kursverksamhet angående markexploateringar samt överlåtelse av fast egendom.