Jonathan Zamani arbetar främst med tvistelösning och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn, särskilt mot värdepappersbolag och fonder.