Україна: Зміни містобудівного законодавства

Tax Alert

За

17 січня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" (Закон). Закон підписаний Президентом та набере чинності 10 червня 2017 року.

Зміни, що вносяться

Основні нововведення, передбачені Законом:

 • Замість існуючих 5 категорій складності об'єктів будівництва Закон класифікує всі об'єкти за трьома класами наслідків (відповідальності) на:
  • Об'єкти із незначними наслідками (відповідають I та II категоріям, передбаченим діючим законодавством)
  • Об'єкти із середніми наслідками (зараз - III та IV категорії)
  • Об'єкти із значними наслідками (зараз - V категорія)
 • Декларація про початок виконання підготовчих/будівельних робіт як дозвільний документ скасовується. Проте, декларації, зареєстровані до набрання Законом чинності, є чинними до завершення будівництва

Після набрання Законом чинності, підготовчі та будівельні роботи будуть виконуватися на підставі:

 • Повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (для об'єктів із незначними наслідками)
 • Дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів із середніми та значними наслідками)

У відповідності до діючого законодавства, на підставі повідомлень про початок виконання підготовчих/будівельних робіт дозволяється будівництво тільки індивідуальних житлових, дачних, садових будинків не вище двох поверхів площею до 300 кв.м., а також гаражів та господарських споруд на присадибних ділянках. Після набрання Законом чинності, цей перелік буде доповнено житловими будинками не вище 4 поверхів.

Головною перевагою повідомлення, у порівнянні із декларацією, є можливість будівництва на наступний день після подачі повідомлення, у той час як декларація підлягає перевірці та реєстрації органом архітектурно-будівельного контролю протягом 5 робочих днів з моменту отримання.

 • У відповідності до Закону, об'єкти із незначними наслідками вводяться в експлуатацію на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації, а об'єкти із середніми та значними наслідками - на підставі сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації. Орган архітектурно-будівельного контролю безоплатно реєструє декларацію протягом 10 робочих днів з моменту отримання. На відміну від декларації, сертифікат надається за плату на підставі акту готовності об'єкта до експлуатації, підписаного замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником (підрядником), субпідрядниками, страховиком (при страхуванні об'єкта)
 • Головні інспектори Державної архітектурно-будівельної інспекції зможуть ініціювати внесення змін до або скасування містобудівних умов та обмежень (документ, який містить вимоги до планування та забудови ділянки) внаслідок невідповідності містобудівному законодавству або будівельним нормам. В свою чергу, скасування містобудівних умов та обмежень може слугувати підставою для анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Зараз інспектори не мають повноваження на скасування містобудівних умов та обмежень
 • У відповідності до Закону, контроль за будівництвом, отримання повідомлень та надання дозволів на будівництво, а також декларацій та сертифікатів про готовність об'єктів до експлуатації здійснюються:
  1. Місцевими органами архітектурно-будівельного контролю у межах сіл, селищ та міст (за виключенням обласних центрів та міст із населенням більше 50 тис.) щодо об'єктів із незначними наслідками
  2. Місцевими органами архітектурно-будівельного контролю в обласних центрах, містах із населенням більше 50 тис., а також у Києві та Севастополі щодо об'єктів як із незначними, так середніми наслідками
  3. Головними інспекторами будівельного нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо будь-яких об'єктів незалежно від класу наслідків за межами населених пунктів, об'єктів на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів із середніми наслідками у межах сіл, селищ, міст (за виключенням обласних центрів, міст із населенням більше 50 тис., Києва та Севастополя), а також об'єктів із значними наслідками у межах населених пунктів
 • Діяльність з будівництва об'єктів із середніми та значними наслідками підлягатиме ліцензуванню. Зараз ліцензуванню підлягає діяльність пов'язана з будівництвом об'єктів IV та V категорій. Внаслідок віднесення об'єктів III категорії до класу об'єктів із середніми наслідками, підрядники, які зараз виконують будівництво об'єктів III категорії без ліцензії, будуть зобов'язані отримати ліцензії. Такі ліцензії надаються органами Державної архітектурно-будівельної інспекції
 • У відповідності до Закону, експертизі проектної документації підлягатимуть всі об'єкти, за виключенням об'єктів із незначними наслідками. Зараз такій експертизі підлягає проектна документація тільки на об'єкти IV та V категорії. Таким чином, внаслідок віднесення об'єктів III категорії до об'єктів із середніми наслідками, вони підлягатимуть обов'язковій експертизі. Експертиза проводиться експертною організацією будь-якої форми власності із переліку експертних організацій, сформованого Міністерством регіонального розвитку та будівництва (Мінрегіонбудом) або уповноваженою їм саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності. Перелік експертних організацій буде опублікований на сайті Мінрегіонбуда або уповноваженої саморегулівної організації

Наслідки

Після набрання чинності, Закон спростить процедуру будівництва деяких об'єктів із незначними наслідками (житлові будинки до 4 поверхів, невеликі адміністративні будівлі). Закон дозволить будувати такі об'єкти на підставі повідомлення, а не декларації про початок виконання будівельних робіт. Це дозволить почати будівництво на наступний день після подачі повідомлення.

Закон спрямований на боротьбу із заниженням забудовниками категорії складності з IV на III. Зміни більш за все торкнуться об'єктів, які згідно з діючим законодавством віднесені до III категорії складності. Зокрема, будівництво таких об'єктів підлягатиме ліцензуванню, вимагатиме отримання дозволу на виконання будівельних робіт, а проектна документація підлягатиме обов'язковій експертизі.

Закон не уточнює, яким чином мають прийматися в експлуатацію об'єкти III категорії складності, будівництво яких розпочато без експертизи проектної документації відповідно до діючого законодавства, та чи буде необхідною така експертиза для прийняття їх в експлуатацію відповідно до Закону.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до осіб, вказаних нижче або вашого контакту з DLA Piper.