ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ НОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ РНБО

За

17 травня 2017 року набув чинності Указ Президента України №133/2017, яким було введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" ("Рішення").

Рішення встановлює санкції щодо ряду фізичних та юридичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів). Перелік осіб, на яких поширюються санкції ("Особи") деталізовано в додатках до Рішення.

Санкції встановлено тривалістю в рік, три роки чи безстроково. Конкретний тип санкцій встановлюється в розрізі Осіб та включає, серед інших:

 • блокування активів
 • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань
 • обмеження торговельних операцій
 • запобігання виведенню капіталів за межі України
 • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
 • обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

У зв'язку з набранням Рішенням законної сили, перед компаніями, що здійснюють діяльність в Україні, постає ряд питань, зокрема:

 • правомірність використання ліцензіатами (кінцевими користувачами) об'єктів права інтелектуальної власності (в т.ч. програмного забезпечення), які були отримані від Осіб до набрання чинності Рішенням та продовжують використовуватися після набрання чинності (в тому числі для оновлення/підтримка програмного забезпечення)
 • складність блокування операторами та провайдерами телекомунікацій доступу до ресурсів і сервісів мережі Інтернет, зазначених у Рішенні
 • можливість здійснення розрахунків за попередньо відвантажені товари, надані послуги, якщо вони були отримані/надані до набрання чинності Рішенням
 • можливість отримання товарів, послуг від Осіб, якщо розрахунок було здійснено на умовах передоплати до набрання чинності Рішенням
 • правомірність визнання витрат та кредиту з ПДВ щодо товарів, послуг, які були придбані у Осіб
 • ризик визнання операцій з Особами такими, що суперечать інтересам держави та суспільства (ст. 228 ЦК)

РЕКОМЕНДОВАНІ ДІЇ

З метою мінімізації ризиків, пов'язаних із Рішенням, рекомендуємо:

 • проаналізувати наявні господарські відносини та операції з Особами (прямі, а також опосередковані)
 • оцінити можливий вплив встановлених санкцій на господарські відносини та операції з Особами
 • розглянути можливість реструктуризації договірних відносин з Особами чи інші запобіжні заходи