Набули чинності типові вимоги до вертикальних узгоджених дій

Автори:

Сьогодні, 5 грудня, вступило в силу розпорядження Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ), яким встановлені типові вимоги до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання (далі – Типові вимоги). Вказаний документ покликаний привести у відповідність до найкращих європейських практик підстави звільнення суб’єктів господарювання – учасників вертикальних узгоджених дій стосовно постачання та використання товарів від попереднього одержання дозволу АМКУ та по своєї суті є імплементацією в національне законодавство положень Регламенту Європейської Комісії № 330/2010 від 20 квітня 2010 року.

Згідно з положеннями Типових вимог, не визнається вертикальними узгодженими діями агентська діяльність за умови, що агент не несе або несе лише незначні комерційні та/або фінансові ризики, та не вважаються антиконкурентними і, як наслідок, не потребують погодження АМКУ обмеження у вертикальних угодах, відносно яких дотримуються наступні умови:

  • Частки постачальника та покупця на ринках, на яких вони, відповідно, продають та придбають контрактні товари, не перевищують 30%
  • Встановлені між об’єднанням суб’єктів господарювання та його учасниками або між таким об’єднанням та його постачальниками за умови, що (а) всі учасники такого об’єднання є роздрібними продавцями товарів та (б) до складу об’єднання не входить хоча б один учасник, обсяг реалізації якого в Україні за останній фінансовий рік з урахуванням відносин контролю перевищує суму 25 млн. євро
  • Містять положення щодо надання покупцеві або використання ним прав інтелектуальної власності, однак за умови відповідності певним критеріям
  • Між сторонами договору підряду, за умови його відповідності певним вимогам

Не дозволяються і потребують погодження АМКУ вертикальні узгоджені дії, що:

  • Укладені між конкуруючими суб’єктами господарювання, за винятком певних видів не взаємних вертикальних обмежень
  • Містять жорсткі вертикальні обмеження, до яких, за деякими винятками, відносяться: (і) обмеження ціни перепродажу контрактного товару (крім встановлення максимальних або рекомендованих цін); (іі) обмеження території або кола замовників для перепродажу контрактного товару
  • Полягають у зобов’язанні не конкурувати, строк чинності якого не визначений або перевищує 5 років
  • Полягають у зобов’язанні покупця не виробляти, не придбавати, не продавати або не перепродавати товари після припинення угоди (договору), за винятком дотримання певних умов
  • Полягають у зобов’язанні учасника вибіркової системи постачання не продавати товари, що реалізуються під торговельними марками конкретних суб’єктів господарювання, що є конкурентами постачальника
  • Застосовуються учасниками ринку паралельно і мережа таких вертикальних обмежень охоплює більше 50% певного ринку

Очікується, що прийняття Типових вимог суттєво зменшить ризик бути притягнутим до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, сприятиме усуненню додаткових трансакційний витрат і в цілому покращить умови для ведення бізнесу в Україні.

Для довідки. Вертикальними узгодженими діями є будь-яка погоджена конкурентна поведінка суб’єктів господарювання незалежно від форми її існування, що досягнута між суб’єктами господарювання, які не конкурують між собою на одному ринку товарів і при цьому перебувають у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (наприклад, виробник товару і дистриб’ютор).