Внесено зміни до конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Королівством Нідерландів

Автори:

12 березня 2018 року Україна та Королівство Нідерланди підписали Протокол про внесення змін (Протокол) до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (Конвенція).

Очікується, що Протокол вступить в силу не раніше 1 січня 2019 року за умови проведення сторонами необхідних ратифікаційних процедур.

Основні зміни

Офіційний текст Протоколу ще не опубліковано. За інформацією Міністерства фінансів України, Протокол впроваджує новітні стандарти плану BEPS в частині обміну податковою інформацією та змінює ставки податку на репатріацію щодо пасивних доходів.

Дивіденди

Протокол скасовує звільнення дивідендів від оподаткування, що передбачено чинною Конвенцією.

Після набрання чинності Протоколом, до дивідендів застосовуватимуться наступні ставки податку на репатріацію:

  • 5% - якщо материнська компанія володіє щонайменше 20% капіталу дочірньої компанії та є бенефіціарним власником дивідендів
  • 15% - в усіх інших випадках

Проценти

Збільшено з 2% до 5% ставку податку на репатріації стосовно процентів, що сплачуються:

  • По кредиту, наданому будь-якою фінансовою організацією
  • У зв'язку з продажем в кредит механізмів і обладнання

Для всіх інших випадків залишиться загальна ставка - 10% (окрім випадків, що підпадають під звільнення від оподаткування процентів).

Роялті

Скасовано звільнення від оподаткування роялті, що виплачуються за використання авторських прав на наукові роботи, патент, торгову марку, дизайн та деякі інші об’єкти права інтелектуальної власності.

З моменту набрання чинності Протоколом, роялті, сплачені за користування такими об’єктами будуть оподатковуватись за ставкою 5%.

Ставка податку на репатріацію роялті за використання авторських прав на твори літератури або мистецтва залишається у розмірі 10%.

Обмін інформацією

Протокол також вдосконалює процедуру обміну податковою інформацією між фіскальними органами обох сторін та приводить її у відповідність до останніх рекомендацій ОЕСР.

Висновки

Протокол суттєво змінює оподаткування пасивних доходів між сторонами Протоколу, а також розширює повноваження фіскальних органів обох країн у сфері обміну податковою інформацією.

Враховуючи це, ми рекомендуємо проаналізувати:

  • Податкові наслідки застосування холдингів в Нідерландах в довгостроковій перспективі, зважаючи на підвищення ставки податку на репатріацію щодо дивідендів
  • Договірні відносини з ліцензіарами з Нідерландів, в тому числі на предмет оцінки ризику бенефіціарного власника
  • Поточні корпоративні структури з метою встановлення, чи застосовується до них звільнення від оподаткування відповідно до останніх змін податкового законодавства Нідерландів, а саме:

З 1 січня 2018 року Нідерланди розширили сферу дії одностороннього звільнення від податку на репатріацію для дивідендів, які розподіляються на користь резидентів країн, з якими Нідерланди мають договір про уникнення подвійного оподаткування. Звільнення застосовується за умови відсутності зловживання ним. Крім того, з цієї ж дати до голландських кооперативів почав застосовуватись спеціальний режим оподаткування податком на репатріацію дивідендів. Хоча, у більшості випадків такі компанії могли користуватись перевагами одностороннього звільнення від податку на репатріацію щодо дивідендів.

Поточний спеціальний режим оподаткування податком на репатріацію дивідендів буде скасовано 1 січня 2020. Натомість, буде запроваджено новий режим, який (у разі виконання певних умов) буде застосовуватись до дивідендів, що розподіляються на користь резидентів: (i) низькоподаткових юрисдикцій; або (ii) країн, включених до чорного списку ЄС. З 1 січня 2021 року такий режим буде розповсюджуватись також до виплат процентів та роялті, які відповідають тим самим критеріям.