Україна оновлює перелік юрисдикцій, які відповідають критеріям пункту 39.2.1.2 Податкового кодексу

За

7 березня 2018 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів №108 від 31 січня 2018 року (Постанова).

Постанова оновлює Перелік країн, які відповідають критеріям пункту 39.2.1.2 Податкового кодексу (Перелік), а саме: виключає з нього деякі країни.

Наявність країни у Переліку означає, що операції з компаніями, які зареєстровані або є податковими резидентами в такій країні:

  • можуть визнаватись контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення, навіть якщо такі компанії є непов’язаними з українським контрагентом (за умови виконання вимог щодо річного доходу та обсягу операцій);
  • підпадатимуть під 30% обмеження на формування витрат (за рахунок коригування, що збільшує фінансовий результат до оподаткування).

Постановою виключено з Переліку Естонію, Угорщину, Мальту, Грузію та Латвію.

Разом з тим, при наявності інших обставин, що передбачені Податковим кодексом, операції з компаніями з країн, що були виключені з Переліку, все одно можуть бути визнані контрольованими та можуть підпадати під 30% обмеження щодо формування витрат. Це може мати місце, наприклад, коли компанія з такої країни є пов’язаною з українським контрагентом або має спеціальну організаційно-правову форму.