Konkurs „Przyszłość rynku pracy oraz prawa pracy”

Esej konkurs
19 MAR 2018 - 30 JUN 2018
12:00 AM - 12:00 AM CET
DLA Piper Giziński Kycia sp.j.
I. L. Pereca 1
Warsaw
00-849
Poland

English version below

Mamy przyjemność ogłosić, że zwycięzcą Konkursu została Pani Marta Kozak (tytuł pracy: "Platformy internetowe jako podstawa zatrudnienia na przykładzie Ubera"). Wyróżnienia zaś zostały przyznane następującym osobom:

Paulina Buczyńska "O potrzebie jednolitych gwarancji dla osób zatrudnionych"

Magda Staniszewska "Wpływ rozwiązania BYOD na rynek pracy oraz prawo pracy"

Serdecznie gratulujemy.


DLA Piper ogłasza konkurs na esej dotyczący przyszłości rynku oraz prawa pracy.

Idea Konkursu oraz nasze oczekiwania względem prac konkursowych zostały przedstawione w załączonych poniżej Regulaminie Konkursu oraz Założeniach konkursowych.

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Osoby zainteresowane Konkursem powinny wysłać swoje prace do dnia 30 czerwca 2018 r., na adres: konkurs2018@dlapiper.com.

Nadesłane eseje będą oceniane przez jury, w skład którego wchodzą: r. pr. Agnieszka Lechman-Filipiak (DLA Piper), prof. dr hab. Mirosław Włodarczyk (WPiA UŁ, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy), dr Agnieszka Zwolińska (WPiA UW), Barbara Surdykowska (WPiA UKSW, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”), dr Barbara Godlewska-Bujok (Wydział Zarządzania UW), adw. Hubert Hajduczenia (DLA Piper).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 15 października 2018 r., a wręczenie nagród będzie połączone z konferencją naukową, na której będą mogli wystąpić laureaci Konkursu.

Zwycięzca Konkursu otrzyma laptopa, zaś pozostali laureaci tablety. Każdemu z laureatów zostanie także zaproponowany płatny staż w DLA Piper.

Partnerem Konkursu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny nad Konkursem został objęty przez GazetaPrawna.pl.

Ponadto wspierają nas: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club oraz Koło Naukowe Prawa Pracy UW.

Poniżej materiały do pobrania.

Życzymy powodzenia I czekamy na Państwa prace.


We are pleased to announce that the winner is Marta Kozak (essay "Internet platforms as a basis for employment on the example of Uber"). Additionally we would like to honour the following essays:

Paulina Buczyńska "On the need for uniform guarantees for employees"

Magda Staniszewska "The impact of the BYOD solution on the labour market and labour law"

We would like to congratulate the winners.


Competition - The future of the labour market and labour law

DLA Piper is pleased to announce a competition for the best essay on the future of the labour market and labour law.

The idea of the competition and our expectations are presented in the document Rules and Assumptions of the Competition (see below).

The competition is addressed to young people. The age limit for participants is 26.

If you would like to take part in the competition, please send your essay by 30 June 2018 to the following address: konkurs2018@dlapiper.com.

The essays will be evaluated by a jury composed of the following members: Agnieszka Lechman-Filipiak, (attorney-at-law, Partner of DLA Piper in Poland), Professor Mirosław Włodarczyk (Faculty of Law and Administration, University of Łódź, member of the Labour Law Codification Committee), Agnieszka Zwolińska, PhD (Faculty of Law and Administration, University of Warsaw), Barbara Surdykowska (Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, expert of the National Committee of the "Solidarność" Trade Union), Barbara Godlewska-Bujok, PhD (Faculty of Management, University of Warsaw), and Hubert Hajduczenia (advocate from DLA Piper in Poland).

The results of the competition will be decided by 15 October 2018 and the prizes will be awarded at an academic conference during which the winners will have an opportunity to speak.

The winner of the competition will receive a laptop and the runners-up will each receive a tablet. In addition, they will all be offered a paid internship in the DLA Piper.

The partner of the competition is the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. The media sponsor of the competition is GazetaPrawna.pl.

We are also being supported by: the Business Centre Club Student's Forum Foundation and the Labour Law Academic Club of the University of Warsaw.

You can find the materials for downloading below.

We wish you luck and look forward to receiving your essays.

* * *

Materiały do pobrania:

  1. Assumptions
  2. Zalożenia Konkursu
  3. Regulamin
  4. Oświadczenie uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu „Przyszłość rynku pracy oraz prawa pracy" (Zał. 1)