INTERNSHIPS 2018

Wij werven studenten aan die ingeschreven zijn in Master I of II aan een Belgische rechtsfaculteit voor ons stage programma in 2018. Het is een uitzonderlijke kans om een betaalde stage te lopen in een internationaal advocatenkantoor tijdens de zomermaanden of op een ander moment in 2018.

Om u kandidaat te stellen, stuur uw motivatiebrief en CV vóór 25 november 2017 naar [email protected]

Nous engageons des étudiants inscrits en Master I ou II dans une faculté de droit en Belgique pour notre programme de stage 2018. C’est une opportunité exceptionnelle d’effectuer un stage rémunéré au sein d’un cabinet international durant l'été, ou à un autre moment en 2018.

Pour poser votre candidature, envoyez votre lettre de motivation et votre CV avant le 25 novembre 2017 à [email protected]