EU:n tavaramerkkilainsäädännön keskeiset muutokset

Intellectual Property Update

By:

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2015 uuden tavaramerkkiasetuksen, joka muuttaa CTM-asetusta (Asetus (EU) No 2015/2424), sekä uuden tavaramerkkidirektiivin (Direktiivi (EU) No 2015/2436). Uudistettu sääntely tulee pääosin voimaan 23. maaliskuuta 2016. Ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkien luokitus on tarkastettava ja tarvittaessa päivitettävä, jotta tavaramerkkisuoja on tulevaisuudessakin yhtä laaja kuin rekisteröintihetkellä on tarkoitettu.

Seuraavassa on käsitelty joitakin EU:n tavaramerkkiuudistuksen keskeisiä muutoksia.

Nimet ja asiointi

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM) tullaan tuntemaan nimellä Euroopan unionin immateriaalioikeusvirasto (EUIPO, European Union Intellectual Property Office). Yhteisön tavaramerkki muuttuu nimeltään Euroopan unionin tavaramerkiksi (seuraavassa "EU-tavaramerkki").

EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on jätettävä suoraan EUIPO:lle.

EU-tavaramerkkirekisteröintien suoja-ala syytä tarkastaa

Luokitusjärjestelmä muutetaan vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen kesällä 2012 antamaa IP Translator -ratkaisua (C-307-10). Ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkien luokitus on tarkastettava ja tarvittaessa päivitettävä, jotta tavaramerkkisuoja on tulevaisuudessakin yhtä laaja kuin hakemushetkellä on tarkoitettu. Tavaramerkin suojapiiriin haluttavat tavarat ja palvelut on yksilöitävä riittävän selkeästi ja täsmällisesti tavaramerkkihakemuksessa, sillä uudistuksen myötä suoja-alan katsotaan kattavan vain ne sanat (tavarat/palvelut) yleiskielen mukaisessa merkityksessä, jotka on rekisteröity. Näin ollen pelkkien Nizzan luokituksen mukaisten luokkaotsikoiden rekisteröiminen ei enää kata kaikkia kyseisen luokan tavaroita/palveluita. Vaatimus koskee taannehtivasti myös jo aikaisemmin rekisteröityjä merkkejä. Oikeudenhaltijan kannattaakin käyttää oikeuttaan tarkentaa olemassa olevien rekisteröintien suoja-alaa. Suoja-alan tarkentaminen on mahdollista kuuden kuukauden kuluessa uudistuksen voimaantulosta. Tämän jälkeen voimassa olevien EU-tavaramerkkirekisteröintien suojaa ei voi enää muuttaa, ja merkkien suoja-ala määrittyy rekisteröityjen nimikkeiden sanamuodon mukaisen tulkinnan perusteella.

Loukkauksiin puuttuminen kauttakulkutilanteissa

Uusi tavaramerkkiasetus antaa tavaramerkin haltijoille aikaisempaa paremmat mahdollisuudet pysäyttää väärennetyksi epäillyt tuotteet kauttakulkutilanteissa. Oikeudenhaltijan on kuitenkin tällöin voitava näyttää toteen, ettei väärennöksiä voitaisi pysäyttää niiden kohdemaassa.

Graafisen esitettävyyden vaatimus ja erikoislaatuiset tavaramerkit

Lokakuusta 2017 alkaen tavaramerkin graafinen esitettävyys ei enää ole rekisteröinnin edellytys. Sen sijaan tavaramerkki tulee voida esittää selkeästi ja täsmällisesti. Tällä muutoksella pyritään ottamaan huomioon teknologian jatkuva kehittyminen ja mahdollistamaan parempi suoja ns. erikoislaatuisille merkeille.

Maksumuutokset

Hakemusmaksut määräytyvät luokkakohtaisesti, kun aikaisemmin hakemusmaksu on aina sisältänyt kolme luokkaa. Uudistuksella pyritään estämään hakemusten kohdistaminen turhiin tavara- tai palveluluokkiin.