Ajatuksia liikesalaisuuskäsitteistön ajanmukaistamisesta

By:
EU:n liikesalaisuusdirektiivi on saatettava voimaan jäsenmaissa 9.6.2018 mennessä. Direktiivi sisältää monentasoisia määräyksiä. Lue lisää aiheesta IPRinfo-lehdestä 4/2016.