Tuija Kaijalainen hoitaa pääasiassa yleiseen yhtiö- ja sopimusoikeuteen, julkisiin hankintoihin sekä rahoitukseen liittyviä toimeksiantoja.

Tuijan työnkuvaan kuuluu yleinen yhtiöoikeudellinen neuvonta ja yhtiökokousten puheenjohtajana toimiminen. Hän hoitaa myös asiakkaiden yrityskauppoihin liittyviä toimeksiantoja ja on erikoistunut uudelleenrahoitukseen sekä vakuusjärjestelyjen toteuttamiseen.

Julkisten hankintojen osalta Tuija neuvoo säännöllisesti sekä hankintayksiköitä että tarjoajia julkisen hankintamenettelyn eri vaiheissa. Hänen työnsä käsittää sekä itse menettelyn toteuttamiseen ja sen sääntöihin liittyvän neuvonnan että menettelyyn liittyvien sopimusten laatimisen ja kommentoinnin ja muun konsultoinnin. Tuijan erityisosaamisaluetta ovat PPP-hankkeet.