Jukka Luostarinen kuuluu Suomen johtaviin EU- ja kilpailuoikeuden asiantuntijoihin ja avustaa asiakkaita myös yritysostoissa ja -järjestelyissä sekä sopimus- ja yhtiöoikeutta koskevissa asioissa. 

Aikaisemmin Jukka on toiminut Outokumpu-konsernin lakiasiainjohtajana sekä Brysselissä kilpailuasioita hoitavana juristina EFTAn sekä Euroopan komission palveluksessa.

Jukalla on pitkäaikainen kokemus transaktioista sekä hankintasopimuksista. Hän on myös toiminut välimiehenä useissa välimiesmenettelyissä.