Tiina työskentelee pääasiassa maksukyvyttömyysmenettelyjen parissa. Tiina avustaa selvittäjä- ja konkurssihallinnon tehtävissä yrityssaneerauksissa ja konkurssipesissä sekä avustaa asiakkaita, kuten velallisyhtiöitä, lainanantajia, osakkeenomistajia, omaisuuden ostajatahoja ja velkojia eri insolvenssitilanteissa, muun muassa takaisinsaantioikeudenkäynteihin liittyen.

Ennen DLA Piperin palvelukseen siirtymistä Tiina on työskennellyt harjoittelijana insolvenssioikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa.