Jukka Peltonen hänellä on kiistaton ”vanhemman valtiomiehen” maine riidanratkaisumenettelyn alalla Suomessa.

Riidanratkaisun lisäksi Jukka avustaa asiakkaita yritysjärjestelyissä sekä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa elinkeinoelämän eri alueilla, mukaan lukien pankki- ja rahoitustoiminta, kaupan eri alueet sekä vakuutustoiminta.

Jukka on toiminut avustajana monissa poikkeuksellista merkitystä omaavissa oikeudenkäynneissä. Hän on myös toiminut pesänhoitajana tai neuvonantajana eräissä yhteiskunnalliselta merkitykseltään käänteentekevissä konkurssiasioissa ja pankkitoiminnan uudelleenjärjestelyissä, mm. Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän toimitsijamiehenä (1989–), Rahoitustarkastuksen määräämänä asiamiehenä valvomassa Suomen Säästöpankki SSP Oyj:n jakoa (1993–1995) sekä avustajana valtakunnanoikeudessa.

Jukka on toiminut Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana. Vuonna 2000 Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta promovoi hänet oikeustieteen tohtoriksi honoris causa.