John-Henrik (Jussi) on erikoistunut riitojen ratkaisuun. Hän avustaa yrityksiä, julkisyhteisöjä ja yksityishenkilöitä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

John-Henrikillä on erityisen vankka kokemus asiakkaiden edustamisesta erilaisiin vahingonkorvausvaateisiin liittyvissä asioissa. Hän toimii myös välimiehenä kotimaisissa sopimusriidoissa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaita IPR-asioissa erityisosaamisalueenaan tavaramerkit.

Ennen siirtymistään asianajotoimistoon John-Henrik työskenteli johtavassa tavaramerkkitoimistossa.