Veel toonaangevende bedrijven die wereldwijd actief zijn, doen een beroep op onze teams van ervaren procesadvocaten om hun belangen te verdedigen. Dankzij de talloze advocaten die door de onafhankelijke registers als toonaangevend in hun respectieve domeinen worden bestempeld, kennen wij de evolutie van de juridische wereld, de zakenwereld en de procedures overal ter wereld door en door.

De mondialisering van de wereldmarkten heeft het potentieel voor wettelijke aansprakelijkheid uitgebreid en hierdoor zijn multinationale werkgevers nu sterker blootgesteld aan financiële risico's en risico's op reputatieschade in de verschillende jurisdicties. Het hogere management, de directeurs en de werknemers hebben, als er zich een geschil voordoet, ook het beste juridische advies nodig.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten in een uitgebreid gamma geschillen omtrent arbeidsrecht. Ons doel bestaat erin de voordeligste business-georiënteerde oplossingen. Hierbij kan men een geschil of een arbitrageprocedure voortzetten of alternatieve methodes kiezen zoals bemiddeling.

Wij hebben één van de grootste internationale praktijken voor procesvoering, arbitrage en het beslechten van geschillen met advocaten overal ter wereld. We willen de onzekerheid die een commercieel geschil inhoudt wegnemen door middel van innovatieve strategieën voor geschiloplossing en een effectief dossierbeheer.