Pensioenen

 • Wij hebben gewerkt aan een revolutionaire transactie waarbij wij aan de vermogensbeheerders van een toonaangevend pensioenplan van een financiële dienstverlener advies hebben verleend over een geruchtmakende en innovatieve regeling inzake de overdracht/swap van het risico van de hogere levensverwachting met een waarde van 1,9 miljard Britse pond naar een wereldwijd toonaangevende zakenbank.
 • We hebben namens een Nederlands pensioenfonds deelgenomen aan een geschil in verband met instructies die De Nederlandse Bank gegeven had om de beleggingen van het fonds in goud te beëindigen. 
 • We hebben een wereldwijde drankenproducent geadviseerd over de na een acquisitie vereiste wijzigingen aan de bestaande pensioenplannen.
 • We hebben een toonaangevende hotelgroep geadviseerd over de effecten van haar schuldenconversie voor de pensioenen, een transactie die toen als de grootste van die aard in het Britse bedrijfsleven enthousiast werd onthaald, .
 • We hebben een vermogensbeheerder van een fonds geadviseerd over negen afzonderlijke investeringen in hedgefondsen / gepoolde financieringen op 18 maanden tijd als onderdeel van een nieuwe beleggingsstrategie. 
 • We hebben een moedermaatschappij geadviseerd over het verstrekken van waarborgen aan de vermogensbeheerders van een Brits pensioenplan met gegarandeerde uitkering, dit als onderdeel van de onderhandeling van de Britse werkgever met de vermogensbeheerders. We hebben datzelfde bedrijf ook geadviseerd over het verstrekken van voordelen aan internationaal mobiele werknemers met een hogere functie.

Beloning

 • We hebben voor een groot internationaal informaticabedrijf een voordeelcafetariaplan op maat ontworpen en ingevoerd en hiervoor ook groen licht gekregen van de Nederlandse belastingdienst.
 • We hebben een multinationale producent van halfgeleiders geadviseerd bij een claim van een Belgische ex-werknemer die tijdelijk in de VS had gewerkt en die gelet op zijn hogere loon in de Verenigde Staten zijn pensioenplan wilde laten optrekken.
 • Wij hebben een telecommunicatiebedrijf geadviseerd over de toekenning van opties aan werknemers in Frankrijk op een manier die strookt met de verminderde belastingvoet en met de sociale zekerheid in Frankrijk.
 • We hebben een Italiaans bedrijf geadviseerd over fiscale vraagstukken in verband met de detachering van directeurs naar het Duitse filiaal. 
 • We hebben een multinational geadviseerd over fiscale vraagstukken in verband met de detachering van een directeur van één bedrijf van de groep naar verschillende andere bedrijven in verschillende jurisdicties.
 • Herziening van talloze optieplannen en andere participatieprogramma's voor werknemers bij verschillende nationale en internationale bedrijven.
 • Wij hebben advies verstrekt over regelingen voor 'carried interest' en 'lucrative interest' voor managers en andere medewerkers van firma's die private equity beheren.