Overheidsinstellingen evenals de ondernemingen die hen van producten en diensten voorzien, moeten het hoofd bieden aan de voortdurend wijzigende overheidsopdrachtenregelgeving. Er zijn talloze opportuniteiten voor deze cliënten, maar die hebben voor alle betrokken partijen ook juridische gevolgen.

De wereldwijde financiële crisis heeft overheden onder druk gezet om hun begrotingstekorten en schuldenlast aan te pakken. Bedrijven strijden dan weer op het scherp van de snee om overheidscontracten binnen te halen. De kosten voor deelname aan gunningsprocedures zijn hoog en de financiële voorwaarden die aan kandidaat-opdrachtnemers worden gesteld, zijn streng. De overheidsopdrachtenregelgeving, of deze nu Belgisch, Europees of internationaal is, houdt bij niet-naleving zowel voor de contractpartijen van de overheid als voor het overheidscliënteel specifieke uitdagingen in. Bijvoorbeeld bevatten de contractvoorwaarden van de federale overheid (de zogenaamde Algemene Uitvoeringsregels) specifieke clausules waarmee een onderneming maar beter vertrouwd kan zijn.

Om onze cliënten te helpen om die uitdagingen aan te gaan, hebben we onze overheidsopdrachtenpraktijk uitgebouwd tot één van de grootste wereldwijd. In tegenstelling tot vele andere kantoren adviseren wij zowel publieke actoren als ondernemingen omtrent de vereisten inzake overheidsopdrachtenprocedures en - overeenkomsten.

Wij bieden voor alle aspecten van deze complexe materie advies en juridische dienstverlening op maat, gaande van de strategie bij het inschrijven tot mogelijke betwistingen. Onze dienstverlening omvat onder meer: de voorbereiding van selectie- en gunningsleidraden (bestekken), bijstand tijdens de loop van de gunningsprocedure, de opmaak van consortiumovereenkomsten, de behandeling van juridische beroepen tegen beslissingen inzake overheidsopdrachten, contractbeheer en contractuele vorderingen. Onze advocaten treden ook op in gerechtelijke procedures inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Contactpersonen wereldwijd