• Rådgivning til en global klient om udarbejdelse og implementering af en global adfærdskodeks i over 50 lande
  • Rådgivning om implementering af en global omstrukturering, der berørte 900 medarbejdere i ca. 30 lande verden over
  • Rådgivning til en full service-investeringsbank om en global tildeling af betingede aktier og dokumenter til brug herfor med erhvervsbegrænsende klausuler og opsigelsesvarsler, der skulle være gældende i 19 lande
  • Advokat for en global it-virksomhed med varetagelse af juridisk projektledelse og fuld HR-rådgivning i et outsourcing-projekt, der berørte over 400 medarbejdere i 15 lande, og hvor der i flere af landene var tale om masseafskedigelser
  • Advokat for en global medicinalvirksomhed i forbindelse med en international undersøgelse og retssag vedrørende misbrug af yderst fortroligt materiale og kapring af medarbejdere fra konkurrenter i adskillige lande
  • Rådgivning til et globalt musikselskab vedrørende omorganisering af dets medarbejdere verden over, hvor der blev ydet projektstøtte i 20-30 lande