Add a bookmark to get started

Website_Hero_Abstract_Architectural_Shapes_P_0031_Mono
11 May 20212 minute read

DLA Piper rozwija praktykę prawa ochrony środowiska

Warszawskie biuro DLA Piper wzmacnia kompetencje w zakresie prawa ochrony środowiska. W maju 2021 r. do kancelarii dołącza wraz z zespołem Dawid Krakowiak, który pokieruje praktyką Kancelarii w tej dziedzinie.

Dawid Krakowiak jest radcą prawnym, ekspertem prawa ochrony środowiska. Łączy wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie prawnicze w tej dziedzinie z umiejętnością ścisłej współpracy z ekspertami technicznymi i zrozumieniem specyfiki ich działań. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni członek zespołu ochrony środowiska i zasobów naturalnych międzynarodowej kancelarii prawnej. Jako Senior Associate odpowiadać będzie za dalszy rozwój praktyki prawa ochrony środowiska funkcjonującej w ramach szerszej praktyki prawa regulacyjnego Kancelarii. Wraz z Dawidem do zespołu dołączają także Sylwia Chrostowska oraz Michał Bobryk.

„Silna praktyka z zakresu ochrony środowiska nie tylko znacząco wzmacnia kompetencje zespołu regulacyjnego. Tworzy także synergie niezbędne w prowadzeniu projektów z szeregu dziedzin, w tym energetyki, infrastruktury, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego czy nieruchomości”, komentuje dr Andrzej Balicki, Partner kierujący praktyką prawa regulacyjnego DLA Piper w Polsce.

„Prawo ochrony środowiska jest dziedziną niezwykle skomplikowaną, funkcjonującą na pograniczu prawa i wiedzy technicznej. Wierzę, że posiadanie mocnego zespołu środowiskowego daje przewagę na rynku kancelarii prawnych chcących zapewnić swoim klientom kompleksowe doradztwo prawne na najwyższym poziomie”, dodaje Dawid Krakowiak.

Print