• CO2-markeder: Vi har ydet strategisk rådgivning til Storbritanniens største stålproducent om den internationale klimakonvention og EU’s emissionshandelsordning samt bistået med udvikling og gennemgang af virksomhedens politik vedrørende klimaforandringer.
  • Elektricitet og vand: Igennem det arbejde, vi har udført for den irakiske regering, er vi den førende internationale advokatvirksomhed i Irak. Vi har bl.a. repræsenteret det irakiske ministerium for elektricitet i forbindelse med forhandlinger om køb af udstyr til elproduktion for mere end USD 5 mia., indkøb af ingeniørydelser og indgåelse af anlægskontrakter samt om sikring af vand- og brændstofforsyning. Vi har desuden bistået landets ministerium for vandressourcer i forbindelse med større infrastrukturprojekter.
  • Olie og gas: Vi var hovedadvokat for BP i forbindelse med salget af det tidligere ARCO, selskabets raffinaderi og markedsføringsvirksomhed i Californien, til Tesoro Refining and Marketing Company med base i San Antonio, Texas, for USD 2,4 mia. Kontrakten blev indgået i august 2012, og aftalen blev efter godkendelse hos føderale og statslige tilsynsmyndigheder endeligt gennemført den 1. juni 2013.
  • Vedvarende energi: Independent Power Producers Procurement Programme Matters, Sydafrika. Dette projekt vil, når det er gennemført, være verdens største inden for vedvarende energi. Vores advokater i Australien, Hongkong og London rådgav over halvdelen af de vindende budgivere i fase 1 og 2 af projektet, som omfatter sol, vind, vand, biomasse og biogas. I fase 3 repræsenterer vi også budgivere og långivere, der yder projektfinansiering vedrørende en række projekter. Det samlede mål for dette banebrydende projekt er, at 42 % af al ny elektricitet i Sydafrika skal komme fra vedvarende energi i løbet af de næste 20 år.
  • Elektricitet: I forbindelse med China Hydroelectric Corporations vellykkede børsnotering på NASDAQ i New York, hvor selskabet udbød aktier for USD 96 mio., rådgav vi om finansieringen forud for børsnoteringen og om købet af vandkraftværker i Kina. Vi rådgav desuden om strukturen i selskabets aktiviteter, implementerede en selskabsretlig omstrukturering og rådgav om godkendelseskriterierne for CDM-programmer (Clean Development Mechanism).
  • Atomkraft: Vi repræsenterer stort set alle såkaldte site licensee companies (SLCs) i Storbritannien samt den britiske atomafviklingsmyndighed, Nuclear Decommissioning Authority, og andre SLC-moderorganisationer. Vi er hovedadvokater for Sellafield Limited, Magnox Limited og International Nuclear Services Limited samt advokater for Westinghouse, DSRL, LLWR og NNL.
  • Tvister inden for energiområdet: Vi vandt en sag for Central New York Oil and Gas Company, som banede vejen for udviklingen af et rørledningsprojekt fra Marcellus Shale-skiferformationen til USD 257 mio. Sagen var en prøvesag om, i hvilket omfang de føderale myndigheder og private rørlednings- og energiselskaber skal redegøre for virkningerne af boringer i Marcellus Shale, når rørføringsprojekter skal miljøvurderes.
  • Vand og spildevand: Vi repræsenterede Suez Environnements datterselskab United Water, som i et joint venture med KKR & Co. overtog en 40-årig vandforsynings- og spildevandshåndteringskoncession i Bayonne, New Jersey, USA. Aftalen indebærer investeringer på over USD 300 mio. og er en af de første koncessionsaftaler om vandforsyning og spildevandshåndtering, der blev indgået i USA.